Високо специализирани дейности, извършвани в клиниката по пулмология


Фибробронхоскопия (ФБС)

Фибробронхоскопията е много ефективен метод за изследване на трахеобронхиалното дърво. Чрез нея може да се направи точна преценка на състоянието на лигавицата и лумена, на трахеята и бронхите. Може да се вземе материал за цитологично и хистологично изследване, за бактериологично (изолиране на бактерии, които причиняват възпалителен процес) или гъбички.
При необходимост може да се направи биопсия и на лимфните възли, които са разположени в близост до трахеята и бронхите, и на белодробната тъкан.
Бронхоскопията е не само един от първите методи за диагностика, но и път за ефективно лечение на болни с остри хронични гнойни заболявания на белите дробове (аспириране на гной, въвеждане на антибиотици).