График за упражненията по пневмология и фтизиатрия
ІV курс медицина


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА В IV-ТИ КУРС, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2018/2019, I-ВИ И II-РИ ПОТОК

УПРАЖНЕНИЯТА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ПНЕВМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ- УМБАЛ”СВ. ГЕОРГИ”, II-РА БАЗА, X-ТИ ЕТАЖ

УПРАЖНЕНИЯТА ПО ФТИЗИАТРИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВЪВ ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ- УМБАЛ”СВ. ГЕОРГИ”, II-РА БАЗА, ИНФЕКЦИОЗНИ БЛОКОВЕ

ПЪРВОТО УПРАЖНЕНИЕ ПРИ Д-Р ЩЕРЕВ И Д-Р БЕЛЕВ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ, А НА Д-Р КЪРТЕВ В УМБАЛ”КАСПЕЛА”, БЛ.3

ПЪРВИ ЦИКЪЛ  /17.09-19.10.2018 год./

 

 

Д-Р ЩЕРЕВ- 2,10,11,17 гр.

 

Д-Р КЪРТЕВ- 7,8,16,18 гр.

 

Д-Р БЕЛЕВ-
1,3,9,12 гр.

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

7:30 - 2П , 10П

 

7:30 - 8Ф

 

7:30 - 9Ф

 

ВТОРНИК

 

7:30 - 11П

 

7:30 - 16Ф

 

9:45 - 1П, 3П

 

СРЯДА

 

7:30 - 2П
9:20 - 17Ф

 

7:30 - 8Ф , 18Ф
9:20 - 16Ф

 

7:30 - 12П

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

 

 

 

12:05 - 7Ф

 

7:30 - 12П

 

12:05 - 1П

 

ПЕТЪК

 

7:30 - 10П
9:20 - 17Ф
11:10 - 11П

 

7:30 - 7Ф
9:20 - 18Ф

 

9:20 - 9Ф

12:05 - 3П

 

ВТОРИ  ЦИКЪЛ  /22.10-23.11.2018 год./

 

 

Д-Р ЩЕРЕВ- 4,11,12,13 гр.

 

Д-Р КЪРТЕВ- 1,2,3,10 гр.

 

Д-Р БЕЛЕВ- 5,6,14,15 гр.

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

12:05- 4П

 

7:30- 2Ф, 10Ф

 

 

12:05- 6П

 

ВТОРНИК

 

7:30- 11Ф

 

9:45- 1Ф, 3Ф

 

9:45- 5П

 

СРЯДА

 

7:30- 12Ф
9:20- 13П

 

7:30- 2Ф

 

7:30- 14П
9:20- 15П

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

7:30- 12Ф

11:30- 13П

 

 

12:05- 1Ф

 

9:30- 5П
12:05- 6П, 14П

 

ПЕТЪК

 

9:20- 4П
11:10- 11Ф

 

7:30- 10Ф

12:05- 3Ф

 

9:20- 15П

 

ТРЕТИ  ЦИКЪЛ  /26.11-28.12.2018 год./

 

 

Д-Р ЩЕРЕВ- 5,6,17,18 гр.

 

Д-Р КЪРТЕВ- 4,13,14,15 гр.

 

Д-Р БЕЛЕВ- 7,8,9,16 гр.

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

12:05- 6Ф

 

 

12:05- 4Ф

 

7:30- 8П, 9П

 

 

ВТОРНИК

 

9:45- 5Ф

 

 

 

7:30- 16П

 

СРЯДА

 

7:30- 18П
9:20- 17П

 

7:30- 14Ф
9:20- 13Ф, 15Ф

 

7:30- 8П
9:20- 16П

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

9:30- 5Ф
12:05- 6Ф

 

 

 

11:30- 13Ф, 14Ф

 

 

12:05- 7П

 

ПЕТЪК

 

9:20- 17П, 18П

 

9:20- 4Ф, 15Ф

 

 

7:30- 7П
9:20- 9П

 

 

П- УПРАЖНЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ
Ф- УПРАЖНЕНИЕ ПО ФТИЗИАТРИЯ