Препоръчвани учебници

 

 

Кашлицата - причини, механизми и терапия 2003
Монография посветена изцяло на проблема за персистиращата, трудно повлияваща се кашлица. Специално място е отделено за изясняване на въпросите за причините и патофизиологията на кашличния рефлекс, както и за методите за терапевтично повлияване.

 

 

 

 

Глобален контрол на туберкулозата 2009.
Най-новият източник за епидемиология, стратегия и финансиране на борбата срещу туберкулозата - официален документ на СЗО.

 

 

 

 

Туберкулоза 2007.
Eдин пълнотекстов учебник за свободно ползване от последните години предоставящ най-новите данни за диагностика и лечение на туберкулозата, включително и такива рядко дискутирани въпроси като коинфекциятат с HIV/AIDS !

 

 

 

 

Очаквайте скоро последните консенсуси (Guidelines) по основните нозологични единици в пулмологията !!!