Извлечение от правилника за вътрешния ред в
Клиниката по Пулмология


Ред за постъпване в Клиника по Пулмлогия
През работните дни
От 10:00 до 13:00 часа в приемен кабинет, намиращ се  на 1ет. на УМБАЛ „Св. Георги”; бул. Пещерско шосе №66

След 13:00 часа и през почивните дни
СПВО (Спешно приемно –вътрешно отделение) на Пещерско шосе №66 (Хирургичен блок)

 Необходиими документи  за приемане в Клиниката:
1. Напарвление за хоспитализация /от личен лекар, специалист, болница или СПВО/
2. Рентгеногрфия на бял дроб –направена  не по-късно от 10 дни преди датата постъпването
3. Рецептурна книжка  - за пациентите, които ползват такава
4. Документ за самоличност
5. Решение на ТЕЛК – ксерокопие,  за пациентите, които имат такова

Необходими вещи при приемане в Клиниката:
1. Пижама
2. Пантофи
3. Личен термометър
4. Прибори за хранене + чаша

Придружаванe  на хоспитализирани пациенти в Клиника по Пулмология
Разрешаването на придружители в Клиниката става само  по преценка на лекуващия лекар и със съгласието на Началника на Клиниката.

Свиждане
Свиждането в Клиника по Пулмология е разрешено всеки ден между 17:00 и 19:00 часа

Сведения за лежащо болни пациенти
Сведения за лежащо болни пациенти се дават от лекуващия лекар /или дежурния лекар/ всеки ден между 12:00 и 13:00 ч.

Даване на Епикризи
Епикиризите, които не са взети в деня на изписването  се дават през работните дни между 12:30 и 15:30 часа в Канцеларията, като лекуващият лекар определя времето , за което ще бъде изготвена епикризата.

Заплащане за престоя в Клиниката
За ежедневния си престой в Клиниката пациентите дължат потребителса такса  в размер на 5.40 лв. на ден сп. Закон за здравното осигуряване чл.37 ал.1, освен в случаите, когато са освободени .