Лекарски състав на
Клиниката по Пулмология

V. Hodzhev, MD, PhD,Доц. д-р Владимир Ходжев, дм
vhodzhev@pulmonology-plovdiv.info
Началник на Клиника по Пулмология
Признати специалности по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"
Дисертация на тема : ДИСПНЕИЧНИТЕ ИНДЕКСИ И 6 МИНУТНИЯ ТЕСТ С ХОДЕНЕ  В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ХРОНИЧНАТА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ

 

 

A. Torosian, MD, PhDД-р Анахид Торосян, дм
atorosian@pulmonology-plovdiv.info
Главен асистент
Признати специалности по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"
Дисертация на тема: ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С РЕЗИСТЕНТНОСТТА НА M. TUBERCULOSIS В УСЛОВИЯТА НА ДИРЕКТНО ОБСЕРВИРАНА ТЕРАПИЯ-СЪКРАТЕНИ СРОКОВЕ

 

 

 

F. Shterev, MDД-р Филип Щерев
fshterev@pulmonology-plovdiv.info
Главен административен асистент
Признати специалности по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"
Дисертация на тема: СОЦИАЛНИ, ФУНКЦИОНАЛНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

 

 

 

E. Hodzheva, MDД-р Елена Ходжева
ehodzheva@pulmonology-plovdiv.info
Ординатор
Признати специалности по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"

 

 

 

K. Petrova, MDД-р Камелия Петрова
kpetrova@pulmonology-plovdiv.info
Ординатор
Признати специалности по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"

 

 

 

R. Kalinov, MDД-р Роман Калинов
rkalinov@pulmonology-plovdiv.info
Ординатор
Признати специалности по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"

 

 

 

 

R. Ivancheva, MDД-р Росица Иванчева
rivancheva@pulmonology-plovdiv.info
Ординатор
Признати специалности по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"

 

 

 


G. Georgieva, MDД-р Галина Георгиева
ggeorgieva@pulmonology-plovdiv.info
Ординатор
Призната специалност по пневмология и фтизиатрия

 

 

 

Д-р Слава Кацарова
skatsarova@pulmonology-plovdiv.info
Ординатор

Д-р Пламена Тотева
ptoteva@pulmonology-plovdiv.info
Ординатор
Признати специалности по "Вътрешни болести"

Д-р Емирзайде Чолак
echolak@pulmonology-plovdiv.info
Ординатор

Д-р Димитрина Стоянова
dstoyanova@pulmonology-plovdiv.info
Докторант

Д-р Румен Батакчиев
rbatakchiev@pulmonology-plovdiv.info
Ординатор