Контактна информация !

Доц. д-р Владимир Ходжев, дм
Ръководител на Клиника по Пулмология
тел/факс: 032/602990
vhodzhev@pulmonology-plovdiv.info

Д-р Елена Ходжева
тел: 032/602797
ehodzheva@pulmonology-plovdiv.info

Д-р Камелия Петрова
тел: 032/602797
kpetrova@pulmonology-plovdiv.info

Д-р Роман Калинов
тел: 032/602797
rkalinov@pulmonology-plovdiv.info

Д-р Филип Щерев
тел: 032/602799
fshterev@pulmonology-plovdiv.info

Д-р Росица Иванчева
тел: 032/602797
rivancheva@pulmonology-plovdiv.info

Д-р Галина Георгиева
тел: 032/602797
ggeorgieva@pulmonology-plovdiv.info

Старша сестра
тел: 032/602796

Визитиращи сестри
тел: 032/602797

Дежурен лекар в Клиниката по Пулмология
тел: 032/602798

Приемен кабинет на Клиниката по Пулмология
тел: 032/602235