Добре дошли !


Това е официалният сайт на Клиниката по Пулмология към УМБАЛ Св. Георги ЕАД. Като основна клиника в болницата тя има диагностично-лечебна и проподавателска дейност. Клиниката по Пулмология влиза в състава на Iва Катедра по Вътрешни болести на Медицинския университет в Пловдив. Тя е звено с богата история и традиции в диагностиката и лечението на заболяванията на дихателната система. Вече повече от 60 години Клиниката устоява на предизвикателствата на времето.
В клиниката по пулмология има 5 асистенти, които всеотдайно предават знанията си на студентите медици в четвъртатат година от следването им, развивайки в същото време и богата научна и изследователска дейност.
В Клиниката се осъществява обучение на студенти медици от четвърти курс, стажант-лекари от шести курс, специализанти по обща медицина, вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия, докторанти. В секцията се обучават и чуждестранни студенти по програма Erasmus.
Основните задачи на обучението по пневмология и фтизиатрия в МУ- Пловдив са изграждане на клинични умения; свързване на клиничните с рентгенморфологичните изследвания, анализ на получените параклинични резултати; запознаване с групите медикаменти използвани за лечение на отделните нозологични единици; демонстриране и овладяване на някои манипулации: плеврална пункция, фибробронхоскопия, проба на Манту, спирометрия.